Momenteel zijn onze folders niet leverbaar. Excuses voor het ongemak.

Privacy

Privacy Statement

Praktijkfolders.nl is een initiatief van IDS Nederland. IDS Nederland gaat zorgvuldig om met uw gegevens op Praktijkfolders.nl. Om gebruik te kunnen maken van Praktijkfolders.nl is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. Op het moment van registratie wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om van de dienst gebruik te kunnen maken en welke gegevens optioneel kunnen worden verstrekt.

SOORTEN GEGEVENS EN DOELEINDEN VERWERKING

IDS Nederland kan bij het aanbieden van diensten persoonsgegevens verwerken. Het gaat hierbij niet alleen om gegevens als naam, contactgegevens, geboortedatum, sekse, en e-mailadres, maar ook om gegevens over interesses van u als gebruiker van Praktijkfolders.nl. Deze gegevens kunnen bijvoorbeeld bij IDS Nederland bekend zijn omdat u heeft aangegeven dat bepaalde onderwerpen u interesseren of omdat IDS Nederland uw interesses heeft afgeleid uit de manier waarop u van de diensten van IDS Nederland op Praktijkfolders.nl gebruik maakt.

IDS Nederland verzamelt en verwerkt via Praktijkfolders.nl persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: A. Om de met u de overeengekomen diensten, producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen. B. Om u gerichte en relevante content te kunnen aanbieden. Zo kan u bijvoorbeeld een folder of aanbieding worden getoond waarvan IDS Nederland op basis van door haar verwerkte gegevens vermoedt dat het u interesse heeft.  C. Om u, indien u zich hiervoor uitdrukkelijk heeft aangemeld, per e-mail een nieuwsbrief toe te sturen. Indien u deze e-mail nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor altijd afmelden via uw persoonlijke profiel of via de afmeldmogelijkheid in iedere toegezonden e-mail.

VERSTREKKEN VAN GEGEVENS AAN DERDEN

IDS Nederland kan uw persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan derden voor het toesturen van informatie en aanbiedingen over hun producten en diensten indien u hiervoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. IDS Nederland kan in speciale gevallen, ongeacht uw toestemming daarvoor, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het netwerk en de diensten van IDS Nederland te garanderen. IDS Nederland kan bepaalde geaggregeerde gegevens delen met derden, zoals het aantal gebruikers dat met een bepaalde zoekterm heeft gezocht, of hoeveel gebruikers op een bepaalde brochure hebben geklikt. Aan de hand van deze gegevens kunt u niet worden geïdentificeerd.

BEVEILIGING

IDS Nederland handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

INZAGE, WIJZIGING EN VERWIJDEREN VAN PERSOONSGEGEVENS

IDS Nederland wil duidelijk zijn over de manier waarop ze met uw persoonsgegevens omgaat. Als u vragen heeft over de manier waarop IDS Nederland met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u via info@Praktijkfolders.nl contact met IDS Nederland opnemen, onder vermelding van ‘Privacy Praktijkfolders.nl’. U kunt ook een bericht aan bovenstaand e-mailadres sturen als u wilt weten welke persoonsgegevens van u zijn vastgelegd op Praktijkfolders.nl, als u uw gegevens wilt wijzigen of laten verwijderen conform de daarvoor geldende regelgeving. Indien IDS Nederland niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering betrekking heeft, kan IDS Nederland u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. IDS Nederland schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u IDS Nederland de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

COOKIES

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. IDS Nederland maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit. Ook maakt IDS Nederland gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na uw laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van IDS Nederland u herkennen als u deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien u niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, lees dan de aanwijzingen in uw eigen browser om een ‘niet volgen cookie’ op u computer te plaatsen. Let op: dit werkt alleen op de computer en browser waarin u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers, dient u deze handeling voor iedere computer te herhalen. Als u het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat u van bepaalde diensten van IDS Nederland geen gebruik kunt maken op Praktijkfolders.nl. U kunt zelf beslissen of u cookies wilt accepteren of weigeren of dat u wilt dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien u de instellingen in u browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst IDS Nederland u naar het “help” menu van u browser voor het instellen van uw cookievoorkeuren.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

WIJZIGEN VAN HET PRIVACYBELEID

IDS Nederland behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. IDS Nederland adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Indien IDS Nederland wezenlijke wijzigingen aanbrengt zal zij zorg dragen voor een meer opvallende kennisgeving.